Bijzonder statuut

Het Bijzonder Statuut is een instrument voor burgercollectieven die zich richten op publieke taken, bijvoorbeeld op het vlak van inkomen, zorg, wonen en onderwijs. We noemen dit soort burgercollectieven Sociale Coöperaties. Die zitten vaak klem tussen publiek- en privaatrecht. Het Bijzonder Statuut biedt een uitweg uit die klem, zowel aan sociale coöperaties als aan overheidsinstellingen die bij het collectief betrokken zijn.

Het Bijzonder Statuut vormt een concreet en praktisch werkkader voor een duurzaam lerende samenwerking tussen burgers en instanties.

Kenmerkend aan een Sociale Coöperatie is de informele inclusieve manier van werken, iets wat door de huidige formele rechtsvormen niet voldoende gewaarborgd kan worden. Het Bijzonder Statuut is een door de notaris gewaarmerkt document dat burgers helpt om doel en manier van werken goed aan te laten sluiten bij hun juridische structuur. De behoefte aan zo’n instrument dient zich al vanaf dag-1 aan. Want in veel gevallen, zoals in contacten met gemeenten, moeten initiatiefnemers eerst een rechtsvorm oprichten voordat ze aan tafel kunnen komen voor een gesprek. Daar begint meteen de rol van het Bijzonder Statuut.

Het Bijzonder Statuut biedt een kader waarin burgercollectieven zich kunnen ontwikkelen. Het is vergelijkbaar met een grondwet. Het bevat de grondregels waarlangs het burgercollectief zich tot een duurzame sociale coöperatie kan ontwikkelen. Deze set aan grondregels is niet alleen gericht aan de oprichters maar aan iedereen die bij de sociale coöperatie betrokken is en in de toekomst zal zijn. Naast burgers kunnen dat ook overheidsinstellingen zijn (van gemeente tot welzijnsorganisaties of woningbouwcorporaties). Het Bijzonder Statuut biedt deze instanties de mogelijkheid om sociaal aandeelhouder te worden en vormt daarmee een concreet en praktisch werkkader voor een duurzaam lerende samenwerking.

Ga hier naar de website van Bijzonder statuut: www.bijzonderstatuut.nl