Burgerwetenschap

Burgerwetenschap is wetenschap dat geheel of gedeeltelijk door burgers zelf wordt uitgevoerd. Een nieuwe vorm van wetenschap dat tegenwoordig door veel universiteiten wordt omarmd. Door veel burgers te betrekken krijgt het onderzoek veel meer en breder toegang tot data en informatie. Bekende voorbeelden zijn onderzoeken waarbij burgers helpen met het verzamelen van data zoals het tellen van bijen, vlinders en vogels of het in kaart brengen van sterren.

Maar burgers weten zelf ook veel en kunnen ook zelf onderzoek doen zonder onder leiding te staan van een professionele universiteit. Het proces van wetenschap vindt dan niet plaats aan een universiteit met gebouwen en professoren die in een rat race zitten om hun werk gepubliceerd te krijgen. Maar gewoon door burgers zelf. Ze doen zelf onderzoek omdat ze hobby-wetenschapper zijn of ervaringsdeskundige.

Grondwerk is op diverse terreinen bij burgerwetenschappen betrokken.

Coöperatieve vakschool

In de coöperatieve vakschool ontwikkelen ervaringsdeskundigen en deelnemers samen nieuwe methoden om bestaanszekerheid te waarborgen, van zorg tot wonen, inkomen, onderwijs, leefklimaat en nog veel meer. Dit vereist nieuw denken en nieuw handelen, kortom: nieuwe vakmanschap De Coöperatieve Vakschool richt zich op twee groepen:
1) burgers die als collectief activiteiten opzetten in het publieke domein : ze worden getraind in het ontwikkelen en toepassen van eigen beslissingsbevoegdheid en eigen uitvoeringsmacht;
2) medewerkers van overheden en aanverwante organisaties worden getraind in de achterliggende concepten, de nieuwe verhoudingen en het nieuwe denken en doen die burgerinitiatieven met zich meebrengen.

Coöperatieve Universiteit Amersfoort

De coöperatieve universiteit is een vrijruimte voor onderzoek en ontwikkeling in Amersfoort. Universiteit Amersfoort verstrekt geen diploma’s, certificaten of getuigschriften. Bij Universiteit Amersfoort gaat het om de kennis zelf. Het onderzoek dat wordt gedaan bestaat uit de projecten van onafhankelijke onderzoekers die als coöperatie samen een verzameling onderzoeksfaciliteiten delen, en van elkaars kennis en vaardigheden gebruik maken. De Universiteit Amersfoort heeft een aantal speciale aandachtsgebieden. Grondwerk is betrokken bij Transitievraagstukken onder de noemen Sociale Innovatie.