Kinderwijkraad

Van elke tien kinderen leeft er één in armoede, in totaal meer dan 420.000 kinderen. Om deze kinderen te helpen initiëren en ondersteunen de docenten/begeleiders van Kies&Co het opzetten en onderhouden van kinderwijkraden. Deze zijn bedoeld om kinderen van de basisscholen in de wijk de kans te bieden om actief te worden voor en in hun eigen leefomgeving. Daarvoor worden lokale docenten en begeleiders opgeleid door het geven van lessen en begeleiding.

Kinderen in de wijk krijgen de kans om zelf plannen te maken en die zelf uit te voeren.

Via de landelijke vereniging Kies&Co wisselen docenten en begeleiders kennis en ervaring uit over de opzet en uitvoering van kinderwijkraden in hun wijk. Kies&Co richt zich met name op kinderen van 10-12 jaar in achterstandswijken en biedt deze kwetsbare kinderen een beter perspectief. Het doorbreken van de vicieuze cirkel van achterstand vraagt om een gezamenlijke aanpak: betrokkenheid, geloof in verbetering en de gelegenheid om zowel te leren als te doen. Kinderwijkraden geven kinderen uit de hoogste groepen (6, 7 en 8) van de basisscholen krijgen een reeks lessen over burgerschap en democratie, waarbij de leerlingen zelf plannen maken om hun wijk te verbeteren. Vervolgens wordt een kinderwijkraad geïnstalleerd, die bestaat uit vertegenwoordigers van de leerlingen van de scholen, die aan de slag gaat met de gekozen plannen. Na installatie komt de kinderwijkraad één keer per week na school bij elkaar. De kinderwijkraad gaat aan de slag met de tijdens de democratielessen op school bedachte en gekozen plannen, en organiseert de uitvoering daarvan. Al doende leren ze samen te overleggen, activiteiten te organiseren, medewerking of sponsoring van anderen te krijgen, verslag te doen, enz. Zo nodig roepen ze de steun en medewerking van hun medeleerlingen in.

Voor meer zie: www.kinderwijkraad.nl en www.kiesenco.net