Peer-m

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven in armoede. Op diverse plekken nemen zij het initiatief om via onderlinge samenwerking hun positie te verbeteren, voor zichzelf en voor anderen. Samen creëren ze nieuwe manieren om inkomen te verwerven, plekken om meer werk dicht bij huis te vinden en ruimte om het gat te dichten tussen beschikbare tijd en onbenut talent. Samen kunnen ze hindernissen opruimen en kansen scheppen.

Peer-m uit de armoede, ga voor bestaanszekerheid!

Leven in armoede betekent dat je uitgesloten bent van een minimaal aanvaardbaar leefpatroon. Dat komt niet alleen door een gebrek aan geld maar zeker ook door een gebrek aan netwerk. Diverse mensen leggen zich daar niet meer bij neer en nemen het initiatief om zelf maatschappelijke taken op te pakken. Dit nieuwe domein krijgt vorm en inhoud door alledaags pioniersarbeid. Zonder daarop uit te zijn, zonder daar blauwdrukken voor te ontwerpen, vormen ze bruggenhoofden naar nieuw denken en doen over samen leven, samen wonen en samen werken.

Een aantal initiatieven heeft dit nieuwe denken en doen in beeld gebracht in een werkboek en tentoonstelling. Samen vormen ze de Peer-M campagne, een podium voor afstemming en verdieping, gesprekken en bijeenkomsten van ervaringsdeskundigen, belanghebbenden en andere geïnteresseerden die zichzelf en elkaar een beter leven gunnen.

Ga hier naar de website van Peer-m: www.peer-m.nu