De Bouwplaats

Ken je de theorie van de filterbubbel? Die bubbel ontstaat wanneer we geïsoleerd raken van informatie die ver van onze eigen culturele of ideologische wereld (onze ‘bubbel’) staat. Binnen onze bubbel denken we dat wat wij normaal vinden en met elkaar gemeen hebben, de hele werkelijkheid is. Dat geldt voor mensen onder elkaar (groepen, landen, culturen) maar ook voor de maatschappij als geheel.

Onze maatschappij zit nog in de bubbel van de industriële revolutie. Begrippen als recht, natuur, arbeid, zorg, democratie en eigendom zijn veel te smal voor onze dagelijkse praktijk geworden. De staat van het recht, het klimaat, van werk en inkomen, van zorg tot democratie: het zijn allemaal onderwerpen die de aanleiding maar ook de barrières vormen voor burgers om zelf en samen verandering iets aan maatschappelijke omstandigheden te doen.

Zonder nieuwe begrippen kun je de wereld niet anders denken en ook moeilijk anders doen. Begrippen zijn grepen waarmee dingen en verhoudingen in beweging gezet worden, net zoals ambachtslieden gereedschap gebruiken om materiaal te bewerken en het materiaal vorm te geven. Begrippen zorgen voor een theorie waarmee we ons een praktisch beeld van de werkelijkheid kunnen vormen. Denken-en-doen gaan hand-in-hand.

Op De Bouwplaats ontwikkelen we begrippen waarmee we nieuwe fundamenten kunnen slaan voor een ecologische en sociale rechtsorde. Door anders te denken kunnen we ook anders gaan doen.

De Bouwplaats is een plek voor iedereen. Je kunt elkaar ontmoeten, zowel fysiek als digitaal, en samenwerken aan nieuwe begrippen die meer grip bieden op de dagelijkse praktijk.

Klik hier om mee te doen.