Burgers vormen de frontlinie

Burgers vormen de frontlinie van een diepgaande verandering van de samenleving. Rijk aan initiatief maar arm aan bevoegdheden. Ondanks de participatie-hype missen burgerinitiatieven substantiƫle organisatiemacht. Een dikke schil van gevestigde instituties kapselt initiatieven in en het gangbare rechtssysteem biedt burgers niet de bevoegdheden die nodig zijn om hun zelfwerkend vermogen verder te laten strekken dan een louter privaat initiatief.

GrondWerk zet de spotlights niet op het uiterlijk schoon van een initiatief, maar op de fundamentele vraagstukken die daarachter schuil gaan. Lees meer.