Sociale Raad

In 2015 kregen we de kans om een experiment te doen met een gelote burgerraad. Niet als eenmalig evenement maar een gelote burgerraad die een duurzame rol inneemt naast de gekozen gemeenteraad.

De Sociale Raad is een nieuwe manier om inwoners van Peel en Maas te betrekken bij lokale besluitvorming. Vijftig willekeurig gelote burgers vormen samen een oordeel over een sociaal vraagstuk. Dit oordeel wordt naar de gemeenteraad gestuurd, die dit in de eerstvolgende raadsvergadering (binnen 5 weken) behandelt.

Elke bijeenkomst bestaat uit 50 willekeurig gelote inwoners van Peel en Maas zodat iedereen gelijke kansen krijgt om mee te doen. De gemeenteraad hoopt hiermee de betrokkenheid bij besluitvorming in de politiek te vergroten en de lokale democratie te versterken. De Sociale Raad komt twee keer per jaar samen, één keer in het voorjaar en één keer in het najaar. Deelnemers aan de gelote burgerraad gaan met elkaar in gesprek over een sociaal maatschappelijk vraagstuk bijvoorbeeld jeugd, werk of zorg. Thema’s die ons allemaal gezamenlijk raken. De deelnemers krijgen een gemeenschappelijke inleiding van het vraagstuk, gaan met elkaar in gesprek in kleine groepen en worden hierbij ondersteund door ervaren gespreksleiders. Daarna luisteren de deelnemers naar de resultaten van de discussies die in de verschillende andere groepen zijn gevoerd en ten slotte bepalen deelnemers samen wat de grootste gemene deler is van de verschillende discussies. Direct na de bijeenkomst wordt het verslag van de beraadslaging naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad behandelt het rapport op de eerstvolgende besluitvormende vergadering.