Visie

Grondwerk richt zich op het vernieuwen en versterken van het sociaal weefsel in de samenleving. Ondanks de alsmaar groeiende welvaart of misschien wel vanwege de alsmaar groeiende welvaart ontstaan spanningen die het hele maatschappelijke leven doortrekken, waaraan niemand zich kan onttrekken ook al heb je er ogenschijnlijk niets mee te maken. De vanzelfsprekend geachte ordening van de samenleving leidt tot toenemende ongelijkheden: steeds meer mensen maken schulden terwijl ze geen duurzame plek in betaalde arbeid vinden; steeds meer mensen moeten wel participeren terwijl ze hun bestaanszekerheid zien afbrokkelen.

Her en der ontstaan collectieven van burgers die zelf het initiatief nemen om bestaanszekerheid veilig te stellen, voor zichzelf en voor anderen in de buurt. Ze hebben een machtige bondgenoot: de natuur, die in opstand komt omdat ze uitgeput raakt. Eeuwenlang hebben mensen geleefd in overvloed, nu moeten we leren omgaan met schaarste: schaarste in ruimte en in natuurlijke hulpbronnen. Zijn er nog plekken op aarde waar de mens geen voetafdruk heeft? Zijn er nog natuurlijke hulpbronnen die niet in eigendom zijn van bedrijven?

De uitputting van de natuur dwingt zelfs de meest fervente verdedigers van de bestaande orde om over de rand van de gangbare kaders te kijken. Grondwerk stelt met experimenten en projecten het gangbare denken en doen op de proef, om zo nieuwe kaders te ontdekken en te ontwikkelen.